behasun.com

فرآيند هاي کسب و کار
ـحول ديجيتال
فروش به عنوان سرویس (sales as a serivce)
تحليل فرآيند کسب و کار

معرفی مهارت های ما

ارائه نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS)
نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) به خدمتی گفته می شود که مصرف کنندگان بتوانند از بستر اینترنت به محیط نرم افزاری دسترسی داشته باشند. برنامه های کاربردی در یک ابر میزبانی می شوند و می توانند برای گستره ی وسیعی از نرم افزار های کاربردی مورد استفاده قرار بگیرند.
فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس (BPaaS)
فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس هر گونه فرآیند های کسب و کار افقی و یا عمودی است که در بستر ابر ارائه می شود. سرویس های ابری قابل ارائه توسط شرکت بهاسان شامل فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس (BPaaS)، نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) و پلت فرم به عنوان سرویس (PaaS) هستند.
تحلیل و طراحی فرآیندهای کسب و کار
مدلسازی و تحلیل فرآیند های کسب و کار، مجموعه ای از فرآیندها و مهارت هایی است که موجب ایجاد بصیرت و آگاهی نسبت به فرآیندهای کسب و کار شما می شود و... .
مانیتورینگ و بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار (BAM)
مانیتورینگ و اندازه گیری فرآیندهای کسب و کار و یا مدیریت فعالیت های کسب و کار در واقع به سازمان ها کمک می کند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند و فرآیندهای خود را تحلیل کنند.
خودکار سازی و دیجیتال سازی فرآیند های کسب و کار (BPA)
خودکار سازی فرآیندهای کسب و کار به معنی خودکارسازی خدمات و فعالیت های کسب و کار شما به منظور دستیابی به یک عملکرد و هدف خاص است.
یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار (BPI)
بهاسان، یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار را برای سازمان هایی که به دنبال برقراری ارتباط موثر بین سیستم های اطلاعاتی کسب و کار خود هستند، امری ضروری می داند.

مرکز دانش

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.