نتایج جستجو نتایج جستجو

تحول دیجیتال (Digital Transformation)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ مقالات تعداد بازدید:۵۲۷۳

تحول دیجیتال (Digital Transformation)

تحول دیجیتال (Digital Transformation) فضای کسب و کار جهان را می توان به سه دوره تقسیم کرد: (1) دوره پیشا اینترنت (Pre-Internet) ،(2) دوران اینترنت و (3) دوران پسا اینترنت (Post-Internet). یک...

ادامه مطالب
حوزه های اصلی تحول دیجیتال
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ مقالات تعداد بازدید:۴۸۵۳

حوزه های اصلی تحول دیجیتال

حوزه های اصلی تحول دیجیتال ارکان یک کسب و کار را می توان بصورت موارد زیر بیان کرد: • ارزش های مشترک ، منطق خلق ارزش و سبک کسب و کار • سیستم ها و فرآیندها • نیروی انسانی و شایستگی ها ...

ادامه مطالب
مرکز تماس آتی: بِه روش‌های تحول دیجیتال
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ مقالات تعداد بازدید:۷۰

مرکز تماس آتی: بِه روش‌های تحول دیجیتال

خدمات مشتریان دیگر به شکلی که می‌شناسیم نیست. برندها برای برآوردن انتظارات در حال رشد مشتریان باید سازمانهای خدماتی خود را دوباره  از نقطه نظر مشتریانشان در نظر بگیرند.   مستقرسازی...

ادامه مطالب
تحول دیجیتال چگونه می‌تواند خدمات مشتریان را تغییر دهد؟
۸ مرداد ۱۳۹۹ مقالات تعداد بازدید:۹۴

تحول دیجیتال چگونه می‌تواند خدمات مشتریان را تغییر دهد؟

تحول دیجیتال همه‌چیز را در تمام ابعاد سازمان تغییر می‌دهد؛ از زنجیره‌های تأمین گرفته تا کمپین‌های بازاریابی و در نتیجه نحوه کار افراد و درگیرسازی مشتریان را نیز تغییر می‌دهد. کارایی و بهره‌وری...

ادامه مطالب
تاثیر تحول دیجیتال در الگوهای تصمیم گیری سازمان
۲۵ خرداد ۱۳۹۶ مقالات تعداد بازدید:۲۹۰۰

تاثیر تحول دیجیتال در الگوهای تصمیم گیری سازمان

تاثیر تحول دیجیتال در الگوهای تصمیم گیری سازمان به طور کلی سه الگوی کلان برای تصمیم گیری در یک سازمان وجود دارد: • الگوی اول – تصمیم گیری شهود محور (تجربه محور) یا Intuition-Driven Decision...

ادامه مطالب
تحول دیجیتال خدمات مشتریان (Digital Transformation of Customer Service)
۱ مرداد ۱۳۹۹ مقالات تعداد بازدید:۱۲۴

تحول دیجیتال خدمات مشتریان (Digital Transformation of Customer Service)

تحقیقات جدید شرکت‌های RingCentral  و Altimeter نشان‌دهندة لزوم متحدسازی، هوشمندسازی و بر پایه همکاری ساختن مراکز تماس است. با پیدایش هر نوآوری فناورانة جدیدی بازارها و...

ادامه مطالب
تاثیر تحول دیجیتال بر روی فرآیندهای شرکت چندملیتی فیلیپس (Philips)
۲۹ مهر ۱۳۹۷ مقالات تعداد بازدید:۱۳۶۸

تاثیر تحول دیجیتال بر روی فرآیندهای شرکت چندملیتی فیلیپس (Philips)

1) معرفی شرکت «فیلیپس» شرکت چندملیتی فیلیپس(Philips) یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت 4.0 (Industry 4.0) است. شرکتی که پیدایش انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال در صنایع را باور کرده است و سعی دارد...

ادامه مطالب
نقش فناوری های بر هم زننده(Disruptive Technologies) در تحول دیجیتال
۱ خرداد ۱۳۹۶ مقالات تعداد بازدید:۲۸۵۸

نقش فناوری های بر هم زننده(Disruptive Technologies) در تحول دیجیتال

نقش فناوری های بر هم زننده(Disruptive Technologies) در تحول دیجیتال بر اساس تعريف فرهنگستان ادب و زبان فارسي، (Disruptive Technologies) به آن دسته از فناوري هايي اطلاق مي شود كه مبانی رقابت...

ادامه مطالب
چگونه مدیریت فرایند کسب‌و‌کار به یک نقش اصلی در تحول دیجیتال دست یافته است؟
۲۹ تير ۱۳۹۹ مقالات تعداد بازدید:۱۲۹

چگونه مدیریت فرایند کسب‌و‌کار به یک نقش اصلی در تحول دیجیتال دست یافته است؟

هدایت کردن یک شرکت در حین پیشرفت‌های غیرمنتظرة فناورانه و بروز رسانی‌ها کار ساده‌ای نیست. جهانی را تصور کنید که در آن به یک فناوری دسترسی دارید که به طور اختصاصی برای کمک به ادارة کارامد...

ادامه مطالب