اهداف ما

بهاسان، با هدف افزایش بهره وری سازمان ها از طریق کاهش هزینه های فناوری اطلاعات و افزایش کیفیت تحویل خدمات و فرآیندهای كسب و كار راه اندازی شد. بهاسان به سازمان ها برای افزایش کیفیت کسب و کارشان و دستیابی به اهداف تجاری شان کمک می کند بهاسان ویژگی های زیر را دارد:

• همگرایی میان فناوری رایانش ابری ، رسانه های اجتماعی ،‌ موبایل ، آنالیتیك پیرامون اینترنت اشیا

• دسترسی به نرم افزارها و فرآیندهای سازمانی در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز

• امکان بهینه سازی مستمر فرآیندهای کسب و کار از طریق دیجیتالی سازی آنها

• کاهش هزینه های فناوری اطلاعات سازمانها از طریق بهره برداری از مدل " as a Service "

• تضمین کیفیت خدمات از طریق ارائه توافق نامه سطح سرویس (SLA)

• نگاه فرآیند محور به نرم افزارهای کاربردی سازمان ها

• قابلیت سفارشی سازی فرآیندهای تجاری برای هر صنعت و هر کسب و کار

• قابلیت مانیتورینگ فعالیت های سازمانی در هر زمان و در هر مکان