پلتفرم سیستم مدیریت فرایند کسب‌و‌کار (BPMS Platform) بهاسان

BPMS

تعریف بهاسان از پلتفرم مدیریت فرایند کسب‌و‌کار (BPMS Platform)

سیستم مدیریت فرایند کسب‌و‌کار ابزاری برای اتوماسیون فرایندها است. این سیستم به شما اجازه می‌دهد تا فرایندهای روزمره خود را برنامه‌ریزی کنید و گلوگاه‌ها را شناسایی و حذف کنید، هزینه‌های شرکت خود را کنترل کنید، فرایندهای روزمره را تا جای ممکن کارامد سازید و از اثربخشی افراد درگیر با فرایندهایتان اطمینان حساب کنید.

مزایای پلتفرم مدیریت فرایند کسب‌و‌کار (BPMS Platform) بهاسان

  • کاهش هزینه‌ها را حداکثر می‌کند.
  • باعث رشد کسب‌و‌کار می‌شود.
  • یک استراتژی کسب‌و‌کار یکپارچه شده اجرا می‌کند.
  • یک یکپارچه‌سازی میان سازمانی برای تغییر مقیاس و توسعه کنترل‌های مدیریتی را توانمند می‌سازد.
  • به طور کارامد تغییرات را مدیریت می‌کند همچون تغییرات در نیازها، فرایندها و قوانین.
  • یک محیط ساختاریافته با قابلیت سفارشی‌‌سازی (Customization) را ایجاد می‌کند.