مرکز تماس آتی: بِه روش‌های تحول دیجیتال

مرکز تماس آتی: بِه روش‌های تحول دیجیتال

تحول دیجیتال چگونه می‌تواند خدمات مشتریان را تغییر دهد؟

تحول دیجیتال چگونه می‌تواند خدمات مشتریان را تغییر دهد؟

خدمات مشتریان دیجیتال (Digital Customer Service) چیست و در آینده به چه معنا خواهد بود؟

خدمات مشتریان دیجیتال (Digital Customer Service) چیست و در آینده به چه معنا خواهد بود؟

تحول دیجیتال خدمات مشتریان (Digital Transformation of Customer Service)

تحول دیجیتال خدمات مشتریان (Digital Transformation of Customer Service)

خودکارسازی فرایند دیجیتال (DPA): هر آنچه لازم است درباره آن بدانید

خودکارسازی فرایند دیجیتال (DPA): هر آنچه لازم است درباره آن بدانید

چگونه مدیریت فرایند کسب‌و‌کار به یک نقش اصلی در تحول دیجیتال دست یافته است؟

چگونه مدیریت فرایند کسب‌و‌کار به یک نقش اصلی در تحول دیجیتال دست یافته است؟

چارچوبی ۷ مرحله‌ای برای تحول دیجیتال در مدیریت فرایند کسب‌و‌کار (BPM)

چارچوبی ۷ مرحله‌ای برای تحول دیجیتال در مدیریت فرایند کسب‌و‌کار (BPM)

عملیات مرکز تماس دیجیتال نسل بعدی (Next-Generation Contact Center)

عملیات مرکز تماس دیجیتال نسل بعدی (Next-Generation Contact Center)

تصور مجدد مرکز ارتباط (Contact Center) با فناوری‌های دیجیتالی

تصور مجدد مرکز ارتباط (Contact Center) با فناوری‌های دیجیتالی

مرکز دانش

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.

تحول دیجیتال (Digital Transformation)

تحول دیجیتال (Digital Transformation)

حوزه های اصلی تحول دیجیتال

حوزه های اصلی تحول دیجیتال

تعریف فناوری دیجیتال (Digital Technology)

تعریف فناوری دیجیتال (Digital Technology)

فرآیند های کسب و کار (Business Processes)

فرآیند های کسب و کار (Business Processes)

نرم افزار مدیریت فروش چه قابلیت هایی برای کسب و کار من فراهم می کند

نرم افزار مدیریت فروش چه قابلیت هایی برای کسب و کار من فراهم می کند

نقش همگرایی فرآیند ها در عصر دیجیتال

نقش همگرایی فرآیند ها در عصر دیجیتال

تاثیر تحول دیجیتال در الگوهای تصمیم گیری سازمان

تاثیر تحول دیجیتال در الگوهای تصمیم گیری سازمان

نقش فناوری های بر هم زننده(Disruptive Technologies) در تحول دیجیتال

نقش فناوری های بر هم زننده(Disruptive Technologies) در تحول دیجیتال

نقش دیجیتالی شدن فرآیندها در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان

نقش دیجیتالی شدن فرآیندها در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان