تعریف فناوری دیجیتال (Digital Technology)

۷ شهريور ۱۳۹۶ مقالات تعداد بازدید:۱۵۳۷۹ دانلود مقاله
تعریف فناوری دیجیتال (Digital Technology)

تعریف فناوری دیجیتال چیست؟ آیا فناوری دیجیتال همان فناوری اطلاعات است؟

برای درک بهتر تعریف فناوری دیجیتال (Digital Technology) بهتر است ابتدا تعریف دو واژه Digitizationو Digitalization و تفاوت این دو بررسی شود.

تفاوت Digitization و Digitalization

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، Digitalization حالت تکامل یافته Digitization است. در روند Digitization بر روی دیجیتالی کردن موارد زیر تاکید می شود: (1) انجام سفارشات، (2) مدیریت ارتباط با مشتری، (3) مدیریت شرکا، (4) مدیریت رویداد، (5) افزایش ضریب دیجیتالی بودن محصولات و خدمات فیزیکی، (6) خودکارسازی، (7) استانداردسازی و (8) همنواسازی سرویس ها است. اما Digitalization علاوه بر پوشش موضوعات Digitization شامل موارد زیر نیز می شود: (9) اکوسیستم ها، (10) پلت فرم ها ، (11) به اشتراک گذاری اطلاعات، (12) API ها ، (13) مدلهای کسب و کار، (14) مدل های تعامل نزدیک (Engagement Models)، و (15) مدل های سرویس. در جدول زیر دو مفهوم با همدیگر مقایسه شده اند:

عناصر تشکیل دهنده فناوری دیجیتال

• فناوری اطلاعات یا IT (Information Technology)

• فناوری ارتباطات یا CT (Communication Technology)

• فناوری عملیاتی یا OT (Operational Technology) بالاخص فناوری های صنعتی

• فناوری رسانه یا MT (Media Technology) بالاخص رسانه های دیجیتال و تعاملی

در حقیقت در تعاریف جدید از فناوری های دیجیتال، فناوری های مذکور ذیل فناوری های دیجیتال مطرح می شوند. یکی از دلایل این نامگذاری نفود تحول دیجیتال و افزایش ضریب دیجیتالی سازی در این فناوری ها است.

فناوری دیجیتال در مقابل فناوری آنالوگ

عده ای بر این باور هستند که فناوری دیجیتال در مقابل فناوری آنالوگ مطرح شده است. یعنی فناوری های آنالوگ، فناوری هایی هستند که میزان نفوذ ICT در آنها کم است و برعکس میزان نفوذ ICT و توانمندی های الکترونیکی در فناوری های دیجیتال بالا است. اما باید دقت داشت که در عصر دیجیتال و پس از انقلاب صنعتی چهارم ، مفهوم فناوری دیجیتال بازتعریف شده است و الزاما فناوری دیجیتال را نمی توان از طریق نقطه مقابل آن که فناوری آنالوگ باشد، شناخت. بنابراین به نظر می رسد وجه تمایز مهم بین فناوری های آنالوگ و فناوری های دیجیتال این است که در حوزه فناوری های دیجیتال ، فرآیندهای عملیاتی الکترونیکی (e-Operational Process) مانند شبکه های صنعتی و سیستم های کنترل، شبکه های کنترل و شبکه های سنسور و دیجیتالی شدن این فرآیندها ، حضور جدی دارند.

اینترنت اشیاء ؛ یکی از فناوری های دیجیتال در دوران انقلاب صنعتی چهارم

اگر از منظر انقلاب صنعتی چهارم به موضوع نگریسته شود، اینترنت اشیا یا اینترنت چیزها (Internet Of Things-IoT) یکی از مصادیق فناوری دیجیتال محسوب می شود. علت وجود این دیدگاه این است که اینترنت اشیاء چه از جنس صنعتی یا علمی (Industrial IoT) و حتی سرگرمی در فضای دیجیتالی اتفاق می افتد. فناوری دیجیتال در حقیقت موضوع باز تر و گسترده تری نسبت به فناوری اطلاعات است که فناوری اطلاعات عنصر اصلی آن است اما فناوری دیجیتال، فناوری اطلاعات نیست. نسل های آتی فناوری ارتباطات و اطلاعات و سایر فناوری های توانمند شده با قابلیت دیجیتال، زیر چتر فناوری های دیجیتال قرار می گیرند.

اینترنت اشیا

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.