تاثیر تحول دیجیتال در الگوهای تصمیم گیری سازمان

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ مقالات تعداد بازدید:۵۶۱۴ دانلود مقاله
تاثیر تحول دیجیتال در الگوهای تصمیم گیری سازمان

تاثیر تحول دیجیتال در الگوهای تصمیم گیری سازمان

به طور کلی سه الگوی کلان برای تصمیم گیری در یک سازمان وجود دارد:

• الگوی اول – تصمیم گیری شهود محور (تجربه محور) یا Intuition-Driven Decision Making

• الگوی دوم – تصمیم گیری داده محور یا Data-Driven Decision Making

• الگوی سوم – مدل ترکیبی

تحول دیجیتال، سازمان ها و صنایع را به سمت مدل تصمیم گیری داده محور هدایت می کند و بر سنجش پذیر کردن تصمیمات و برآورد پذیر کردن اقدامات مبتنی بر این تصمیمات با استفاده از داده های جمع آوری از فرآیندها، افراد و سیستم ها تاکید دارد.

الگوی اول – تصمیم گیری شهود محور

در این الگو براساس خبرگی، دانش، مشاهده، دریافت درونی و تفکر خبرگان سازمان شامل مدیر عامل و معاونین سازمان و سایر نیرو های انسانی که در اقدامات اجرایی سازمان دخیل هستند، تصمیم گیری ها انجام می شود.

این افراد خبره بر مبنای تجارب قبلی، گزارش هایی که سیستم های اطلاعاتی برای آنها تولید می کند و مشاوره-هایی که دریافت می نمایند، تصمیمات خود را اخذ می کنند و بر اساس این تصمیمات اقداماتی را در راستای نیل به اهداف سازمان انجام می دهند. این رویکرد یک رویکرد پرکاربرد، رایج و سنتی است.

 تصمیم گیری شهود محور

الگوی دوم – تصمیم گیری داده محور

در این رویکرد تصمیم گیری بر اساس واقعیت ها و داده ها انجام می شود. این رویکرد در حقیقت یک تصمیم سازی مبتنی بر داده های تولید شده توسط ماشین (Machine-Generated data) و داده های تولید شده توسط انسان (Human-Generated Data) است. در این نگاه اولویت بر روی داده هایی است که از محیط پیرامونی، رفتار سیستم ها ، رفتار افراد و سیستم هایی اطلاعاتی درون سازمانی به دست می آید و تاکید بر روی استفاده مجدد از این داده ها و دستیابی به یک بینش قابل اقدام از طریق انجام پردازش ها و تحلیل های بر روی این داده ها است. بینش های قابل اقدام (Actional Insights) با مجموعه ای از سناریو ها (خوشبینانه ، محتمل و بدبینانه) گره خورده اند و به مدیران در اجرایی کردن اقدامات یاری می رساند.

 تصمیم گیری داده محور

الگوی سوم – مدل ترکیبی

الگوی سوم تلفیقی از رویکرد اول و دوم است و بر این اعتقاد است که الگوی تصمیم گیری شهود گرا و الگوی تصمیم گیری داده گرا مکمل همدیگر هستند. این مکمل بودن بدین معناست که می بایست خبرگان سازمان را مجهز به قدرت تفسیر خروجی های تحلیل داده ها کنیم. این کار موجب می شود تا خرد و دانش تجربی مدیران سازمان را در کنار واقعیت های موجود سازمان باهم داشت.

 مدل ترکیبی

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.