نقش همگرایی فرآیند ها در عصر دیجیتال

۱ خرداد ۱۳۹۶ مقالات تعداد بازدید:۹۲۹۲ دانلود مقاله
نقش همگرایی فرآیند ها در عصر دیجیتال

نقش همگرایی فناوری ها در عصر دیجیتال

در عصر دیجیتال، فناوری ها با همدیگر همگرا می شوند. در خصوص همگرایی فناوری ها دو دیدگاه مطرح است:

1- همگرایی فناوری ها با محوریت فناوری اینترنت است.

2- همگرایی فناوری ها با محوریت فناوری نانو است

در دیدگاه اول برخی معتقد هستند که فناوری ها پیرامون اینترنت با یکدیگر همگرا می شوند و این همگرایی با در قالب فناوری های i-SMAC بروز می كنند. I-SMAC مجموعه ای از فناوری های زیر است:

o اینترنت چیزها (Internet of Things - IoT)

o رسانه های اجتماعی (Social Media)

o موبایلیتی (Mobility)

o علم تحلیل داده ها (Data Analytic)

o رایانش ابری (Cloud Computing)

در دیدگاه دوم برخی معتقدند كه فناوری ها در مقیاس نانو با محوریت علم نانو با یکدیگر همگرا می شوند و این همگرایی در قالب فناوری های NBICS‌ شناخته می شوند. NBICS مجموعه ای فناوری های زیر است:

o فناوری نانو (Nano Technology)

o فناوری زیستی یا بایو (BIO Technology)

o فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی (Information Technlogy)

o فناوری شناختی (Cognitive Technlogy)

o فناوری و نوآوری اجتماعی (Social Technology and Social Innovation)

عصر دیجیتال با تحول دیجیتال (Digital Transformation) و انقلاب صنعتی چهارم (The Fourth Industrial Revolution) همزمان شده است و در حقیقت فصل مشترک بین تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم موضوعی تحت عنوان سیستم های فیزیکی سایبری (Cyber Physical Systems - CPS) است. این سیستم ها با استفاده از فناوری های دیجیتال i-SMAC و NBICS بین فضای فیزیکی و فضای مجازی یک ارتباط یکپارچه برقرار می كنند. در این سیستم ها بخشی از فرآیند های سازمان ها در فضای مجازی و برخی در فضای فیزیکی انجام می شوند. در حقیقت تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم مقدمه ی پیدایش صنایع نسل چهارم یا Industry 4.0 هستند. نسلی از صنایع كه فرآیند دیجیتال (Digital Process) یكی از اركان آن است.

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.