حوزه های اصلی تحول دیجیتال

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ مقالات تعداد بازدید:۱۱۰۹۵ دانلود مقاله
حوزه های اصلی تحول دیجیتال

حوزه های اصلی تحول دیجیتال

ارکان یک کسب و کار را می توان بصورت موارد زیر بیان کرد:

• ارزش های مشترک ، منطق خلق ارزش و سبک کسب و کار

• سیستم ها و فرآیندها

• نیروی انسانی و شایستگی ها

• برند و سبک مدیریت

• تکنولوژی

همانطور که گفته شد در واقع تحول دیجیتال، اصول کسب و کار را دچار دگر دیسی می کند و مدل کسب و کار را مبتنی بر دیجیتالی سازی (Digitalization) بنا می کند. و دارایی های راهبردی یک کسب و کار را همچون برند، فرهنگ، محتوا، محصول و یا سرویس، نیروی انسانی، نیروی فروش و منطق کسب درآمد را دگرگون می کند. اما باید دقت داشت که استفاده از واژه ی دیجیتال(Digital) به معنای حذف ابعاد فیزیکی نیست.

تحول دیجیتال باید حداقل در سه حوزه اتفاق بیافتد:

1. تحول در تجربه ی مشتری (Customer Experience) :

تحول در تجربه ی مشتری نسل جدید مدیریت ارتباط با مشتری است. تجربه مشتری به دنبال خلق یک خاطره و تجربه به یادماندنی از سفر مشتری (Customer Journey) در کسب و کار است.

تحول در تجربه ی مشتری

2. تحول در مدل کسب و کار (Business Model)

تحول دیجیتال معتقد است که باید منطق کسب درآمد کسب و کار را با استفاده از فناوری های دیجیتال متحول کرد. این تحول می تواند به دو گونه باشد: (1) خلق مدل کسب و کار جدید مبتنی بر فناوری های دیجیتال و (2) توانمند سازی مدل کسب و کار سنتی موجود با استفاده از فناوری های دیجیتال.

تحول در مدل کسب و کار

3. تحول در فرآیند های سازمان (Business Process)

تحول دیجیتال معتقد است که با استفاده از فناوری های دیجیتال باید فرآیند های سازمان را بالاخص فرآیندهای عملیاتی را متحول کرد. فرآیند سازمان شبیه رگ در بدن انسان و داده ها و اطلاعات شبیه به خون در رگ این سازمان است. در بدن انسان خون در رگ جریان دارد. در سازمان نیز داده ها و اطلاعات سازمان در فرآیندهای سازمان جریان دارند. باید بتوان این جریان اطلاعات در سازمان را کنترل پذیر و بهینه سازی کرد. این کار از طریق دیجیتالی سازی فرآیندهای عملیاتی سازمان (Operational Process Digitalization) محقق می شود

تحول در فرآیند های سازمان

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.