سامانه HelpDesk به عنوان سرویس (HelpDesk as a service)

سامانه HelpDesk به عنوان سرویس (HelpDesk as a service)

مدیریت و پاسخگویی به درخواست ها

• کارتابل متمرکز با سامانه BPMS

کارتابل متمرکز با سامانه BPMS

• استفاده از ویراستار قدرتمند جهت نوشتن متن تیکت

• امکان پیوست فایل در هنگام ارسال تیکت و ارسال پاسخ

• امکان تعیین اولویت تیکت در هنگام ارسال

• امکان ثبت چند پرسش و پاسخ برای هر تیکت (Conversation)

• امکان اطلاع رسانی ثبت پاسخ تیکت از طریق ایمیل

• امکان تعریف واحد سازمانی به منظور تفکیک وظایف کارشناسان مختلف پشتیبانی جهت پاسخگویی به درخواست ها

• مدیریت دسته بندی تیکت ها بر اساس وضعیت (مشاهده وضعیت تیکت هایی که در انتظار پاسخ کارشناسان هستند و یا منتظر دریافت پاسخ از طرف کاربر هستند و یا بسته شده اند و... ) 

• ارسال پیام خصوصی به کارشناسان دیگر در هنگام پیگیری تیکت

• مدیریت نقش ها و سطوح کاربری (کاربر / کارشناس / ادمین و...)

موضوع بندی تیکت ها

• امکان تعریف چند سطحی موضوعات درخواست با توجه به نیاز های هرکسب و کار

• امکان دادن اجازه ثبت درخواست در موضوعات خاص به کاربران

• امکان تخصیص خودکار درخواست ها به کارشناسان پشتیبانی براساس موضوع درخواست و یا قوانین کسب و کار

مبتنی بر فرآیند و مدیریت قوانین کسب و کار (Business Rules)

• امکان تعریف فرآیند و استفاده از امکاناتی همچون

• امکان مدلسازی فرآیند Help Desk با استفاده از نماد های BPMN

• تخصیص و تقسیم خودکار به کارشناسان پشتیبانی براساس قوانین سازمانی

• اطلاع رسانی های خودکار در مراحل مختلف فرآیند

• تصمیم گیری خودکار

• امکان بهبود فرآیند Help Desk

• نگهداری تاریخچه کارهای انجام شده طی فرآیند

• طی نمودن مسیر خاص هر تیکت بر اساس موضوع و فرآیند تعریف شده

مبتنی بر فرآیند و مدیریت قوانین کسب و کار (Business Rules)

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.