سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار (BPMS)

سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار

تعریف

سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار (BPMS) در حقیقت یک ابزار برای طراحی و پیاده سازی و بهبود یک فعالیت و یا مجموعه ای از فعالیت ها ی یک سازمان است که منجر به رسیدن به اهداف آن سازمان می شود. موجب می شود که مدیریت یک سازمان چابک تر و منعطف تر شود.

چرا سازمان ها به سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار نیاز دارند؟

مزایایی که سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار برای سازمان ها به وجود می آورد :

• فرآیند های سریع و چابک منطبق با نیاز های کسب و کار که موجب می شوند که هم از اهداف جاری سازمان حمایت کنند و هم سازمان را برای چالش هایی که در آینده با آنها روبرو خواهد شد آماده کنند.

• کاربران غیر فنی و نیروی کار فناوری اطلاعات سازمان به راحتی می توانند قوانین کسب و کار را بهینه سازی کنند.

• موجب بهبود کارایی و اثر بخشی و زمان ارائه ی خدمات به مشتریان می شود.

• بهره وری در هزینه

• سهولت در انطباق

• تمرکز روی مشتری

• رضایت مندی بیشتر پرسنل

ماژول های اصلی سیستم مدیریت فرآیند:

• فرم ساز (Form Generator)

• گزارش ساز (Report Engine)

• مدل ساز فرآیند (Process Management)

• همنوا سازی سرویس ها

• سیستم اعلام و رویداد

• قوانین کسب و کار (Rule Engine)

برونسپاری فرآیند های کسب و کار

تعریف

برون سپاری فرآیند های کسب و کار در حقیقت واسپاری بخشی از فعالیت ها و عملیات یک کسب و کار یا سازمان با تصمیم مدیران آن سازمان با در نظر گرفتن ملاحظات سازمانی به یک فراهم کننده است.

تامین برون سپاری فرآیندهای کسب و کار از رویکردهای اصلی ما است. بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط در سال های اخیر برای افزایش کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه و زمان تولید، تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتی و به طور کلی افزایش و بهبود اثربخشی کسب و کار خود، اقدام به برون سپاری پیاده سازی فرآیند های کسب و کار خود نموده¬اند، در همین راستا شرکت بهاسان به صورت تخصصی به ارائه ی این خدمات می پردازد و این مزیت را برای مشتریان خود به وجود می آورد که بهتر بتواند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند، تمرکز کرده و بدین طریق اثربخشی و کارایی فرآیند های خود را افزایش دهند. تحقیقات نشان می دهد که افزایش اقدام به برون سپاری فرآیندها می تواند موجب کاهش هزینه ها شده و نیاز به سرمایه گذاری اولیه در زمینه تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی و کنترل کارها را کاهش دهد.

تصمیم گیری برای اقدام به برون سپاری پیاده سازی از جمله مسائلی است که باید کلیه ملاحظات سازمانی، موارد پیش نیاز و شرایط آمادگی سازمان و مراحل بکارگیری و مدیریت و کنترل فرآیند در مورد این اقدام مورد توجه مدیران سازمان قرار گیرد.

مزایای برونسپاری فرآیند های کسب و کار 

• سرعت و کارایی فرآیند های کسب و کار افزایش می یابد.

• کاهش هزینه ی عملیاتی و نیروی کار

• کارمندان و مدیران کسب وکار زمان بیشتری را صرف استراتژی و سیاست های سازمان به منظور تقویت مزیت های رقابتی می کنند.

• سرعت رشد و توسعه سازمان افزایش می یابد چون نیازمند سرمایه گذاری برای منابع اولیه نیست.

ریسک های پیش روی برونسپاری فرآیند های کسب و کار

• نقض حریم خصوصی داده ها

• هزینه های تخمین زده نشده ای که در حین اجرا به وجود می آیند.

• وابستگی بیش از حد به فرآهم کننده سرویس

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.