گزارش فعالیت روزانه در بستر سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

۲۶ مهر ۱۳۹۷ مقالات تعداد بازدید:۷۸۲۱ دانلود مقاله
گزارش فعالیت روزانه در بستر سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

قابلیت سامانه فعالیت روزانه

ثبت کارهای روزانه در سیستم

به منظور مدیریت بهتر و بررسی کارهای انجام شده توسط پرسنل، میتوان از سیستم ثبت گزارش فعالیت روزانه استفاده کرد.

در این سیستم پرسنل می­توانند کارهای روزانه خود را با تمامی جزئیات و شرح کامل فعالیت های انجام داده در طول روز، ثبت نمایند.

گزارش فعالیت روزانه

ویژگی های سیستم

❖ ثبت تاریخ (به صورت شمسی) و ساعت فعالیت­ ها

❖ امکان گرفتن گزارش های مختلف در صورت ثبت درست اطلاعات توسط کاربر، مانند:

  1. تعداد نفر ساعت اختصاص داده شده به هر فعالیت
  2. ساعت های خالی و غیر مفید هر شخص
  3. ساعت و دقیقه ای که برای هر زیر موضوع از فعالیت اختصاص داده شده است(جلسه، ثبت اطلاعات ، آموزش و...)

❖ دسته بندی کارهای هر شخص به تفکیک موضوع فعالیت و زیر موضوع(موضوع فعالیت: انجام پروژه ، زیر موضوع: تحلیل)

❖ شرح اقدامات انجام شده برای هر موضوع

❖ امکان اضافه کردن فایل پیوست

فرآیندگرایی و پیگیری کارها از طریق کارتابل متمرکز

برای فعالیت روزانه می­توان فرآیندی طراحی کرد تا پس از ثبت برای بررسی کار روزانه برای مسئول او ارسال شود و مسئول صحت کار و زمان کار را تایید نماید. در صورت عدم تایید یا عدم ثبت فعالیت روازنه امتیاز منفی برای شخص ثبت گردد.

گزارش فعالیت روزانه

مدیران و مسئولان جهت بررسی کارها و فعالیت هایی که به آن­ها اختصاص داده شده است از کارتابل متمرکز سیستم مدیریت فرآیند و کسب و کار استفاده می­کنند. شکل زیر نمونه ای از یک کارتابل را نشان می­دهد.

گزارش فعالیت روزانه

نمونه از داشبود گزارشی

در تصویر زیر نمونه ای از داشبورد گزارشی مربوط به گزارش فعالیت روزانه را مشاهده می­نمایید. در این داشبور با یک نگاه میتوان وضعیت عملکرد پرسنل و انجام کارهای مجموعه را بررسی کرد.

گزارش فعالیت روزانه

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.