ارائه نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS)

تعریف

نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) به خدمتی گفته می شود که مصرف کنندگان بتوانند از بستر اینترنت به محیط نرم افزاری دسترسی داشته باشند. برنامه های کاربردی در یک ابر میزبانی می شوند و می توانند برای گستره ی وسیعی از نرم افزار های کاربردی مورد استفاده قرار بگیرند.

طیف گسترده ای از نرم افزار های کاربردی شخصی سازی شده را می توان به عنوان سرویس ارائه نمود. کاربران قادر هستند که از برنامه های کاربردی برای گستره ی وسیعی از نیاز ها شامل فروش، خدمات امور مشتریان، مدیریت منابع انسانی و ... استفاده کنند.

از نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) غالبا به عنوان نرم افزار بر اساس تقاضا یاد می شود و استفاده از آن شبیه به اجاره کردن نرم افزار به جای خرید آن است. در نسل های قبلی نرم افزار های کاربردی می بایست پکیج یا بسته نرم افزاری آماده را خریداری و آن را روی کامپیوتر خود نصب می کردید و همچنین ممکن بود که مجوز نرم افزار محدودیت هایی را برای تعداد کاربران و دستگاه هایی که می توانستند از این نرم افزار استفاده کنند اعمال کند.

کاربران نرم افزار به عنوان سرویس، نرم افزار را به جای خرید به صورت ماهانه یا سالانه اجاره می کنند. هنگامی که این نرم افزار ها اجاره می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند، در ابتدا نرم افزار با توجه به نیاز کسب و کار به صورت شخصی سازی شده توسعه پیدا می کند سپس امکان استفاده از نرم افزار در هر زمان و مکان برای آن کسب و کار میسر خواهد بود.

گارتنر نرم افزار به عنوان سرویس را نرم افزاری که از راه دور توسط یک یا چند فرآهم کننده مدیریت و ارائه می شوند، تعریف می کند. فرآهم کننده، نرم افزار را روی پلت فرم تولید نرم افزار ارائه می دهد، که بر اساس معماری پلت فرم سیستم ساز، داده های مشتریان در فضاهای جداگانه ای نگه داری می شوند و تنها محیط برنامه از پلت فرم مشترک بهره می برد.

از این رو به جای نصب و نگه داری نرم افزار می توانید به راحتی به نرم افزار از طریق اینترنت دسترسی داشته باشید و خود را از نرم افزار های پیچیده و مدیریت سخت افزار رها سازید.

نرم افزار به عنوان سرویس در خیلی از حوزه های کسب و کار، ارائه می شود که برخی از آنها عبارتند از :

• مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان سرویس (Customer Relation Management as a Service)

• سیستم مدیریت اطلاعات به عنوان سرویس (Management Information System as a Service)

• مدیریت منابع انسانی به عنوان سرویس (Human Resource Management as a Service)

• مدیریت محتوا به عنوان سرویس (Content Management as a Service)

• نرم افزار مدیریت فروش به عنوان سرویس (Sales as a Service)

• نرم افزار بازاریابی به عنوان سرویس (Marketing as a Service)

•نرم افزار انبارداری به عنوان سرویس (Inventory as a Service)