تحلیل و طراحی فرآیندهای کسب‌و‌کار

 

تحلیل و طراحی فرآیندهای کسب و کار بهاسان

 

تعریف بهاسان از تحلیل و طراحی فرآیندهای کسب‌و‌کار

مدل‌سازی و تحلیل فرآیندهای کسب‌و‌کار، مجموعه‌ای از فرآیندها و مهارت‌هایی است که موجب ایجاد بصیرت و آگاهی نسبت به فرآیندهای کسب‌و‌کار شما می‌شود و کلیه عملیات تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری عملکرد از طریق آن امکانپذیر می‌گردد. مدلسازی فرآیندهای کسب‌و‌کار در حقیقت به نمایش درآوردن توالی و ترتیب فعالیت‌های کسب‌و‌کار شما است.

هدف از مدلسازی و تحلیل فرآیند کسب‌و‌کار بهاسان، ایجاد یک زبان مشترک استاندارد است که به راحتی توسط کاربران قابل درک باشد. مدل کردن فرآیندهای کسب‌و‌کار از گام‌های ابتدایی و در جهت بهینه‌سازی فرآیندهای کسب‌و‌کار یک سازمان است. هدف از شکل‌گیری یک زبان استاندارد، طراحی نمادهایی بود که برای همه کاربران فرآیند اعم از فنی و غیرفنی قابل درک و فهم باشد. مزیت یک زبان استاندارد مانند BPMN در این است که مانند یک واسط فاصله بین طراحی فرآیند و عملیاتی شدن آن را از بین می‌برد .مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، نیازمند توصیف و تشریح دقیق فرآیندها و مستندسازی است. به این منظور نمادهایی (Notaion) برای فرآیند طراحی شده‌اند که می‌توانند وجوه مختلف یک فرآیند را توصیف کنند. این نمادها زبان استاندارد برای توصیف و تشریح یک فرآیند هستند و موجب می‌شوند که مدل توصیف‌شده توسط هر فرد قابل درک و توصیف برای فرد دیگر باشد.

 

مزایای راهکار بهاسان برای تحلیل و طراحی فرآیندهای کسب‌و‌کار

  • پشتیبانی از زبان BPMN مدلسازی فرآیند

  • تهیه شناسنامه فرآیندها بر اساس الگوها و قالب‌های استاندارد بین‌المللی

  • بهره‌گیری از چارچوب‌های فرآیندی بین‌المللی همچون APQC ، eTOM و ...

 

کاربردهای راهکار بهاسان برای تحلیل و طراحی فرآیندهای کسب‌و‌کار

با داشتن یک رویکرد ساختاریافته می‌توانید ابتدا تحقیق کرده و سپس فرآیند را مرحله به مرحله ترسیم کنید. این روشی کارامد است، زیرا دقیقا می‌دانید که چه وظایفی را به چه ترتیبی انجام دهید. یک فرآیند ساختاریافته شما را حرفه‌ای‌تر و مسئولیت پذیرتر می‌سازد، زیرا از آنچه انجام می‌دهید و آنچه در حین تعامل با مشتریان بیان می‌کنید آگاه هستید.

به عنوان مثال، فرآیندهایی که از این طریق می توانید آنها را بهبود بخشید عبارتند از:

  • فرآیندهای بازاریابی همانند: درخواست‌های کمپین، بازخوردهای ساختاریافته از فروش، تأییدیه‌های خلاقانه و پرسش و پاسخ

  • فرآیندهای پشتیبانی همانند: بازخورد ساختاریافته محصول به پشتیبانی

  • فرآیندهای امور مالی همانند: درخواست‌ها و تأییدیه‌های خرید، حساب‌های دریافتنی و پرداختنی

  • فرآیندهای نیروی انسانی همانند: آموزش خود-خدمت (Self-Service Orientation) برای کارمندان جدید، درخواست‌های ترفیع و بازپرداخت

  • فرآیندهای تحقیق و توسعه همانند: ساختاردهی به مسائل و ایده‌های ورودی، چرخه‌های اطمینان از کیفیت محصول، ارائه محصول یا به روز رسانی فرآیندها

  • فرآیندهای فناوری اطلاعات همانند: تریاژ کردن تیکت‌ها، امنیت و چک لیست تخصیص مجدد دارایی‌ها