نرم‌افزار مدیریت مرکز رشد و نوآوری

 

نرم افزار مدیریت مرکز رشد و نوآوری

 

معرفی نرم‌افزار مدیریت مرکز رشد و نوآوری بهاسان

مدیریت مراکز نوآوری به یک رویکرد ساختاریافته اما در عین حال انعطاف‌پذیر نیازمند است. نرم‌افزار مدیریت نوآوری بهاسان برای شما یک راهکار مقیاس‌پذیر برای پیش بردن نوآوری‌ها را فراهم می‌کند.

با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید:

  • ایده‌های کارمندان، تیم‌ها و بخش‌های سازمان را جمع‌آوری و اولویت‌بندی کنید و آنها را در فرآیند نوآوری درگیر سازید.

  • روندهای بازار (Market Trends)، نقاط درد مشتری (Customer Pain Points) یعنی مشکلات خاصی که ممکن است با آنها مواجه شوند و فناوری‌ها را بررسی کنید و از طریق جمع‌آوری، سازماندهی و اولویت‌بندی اطلاعات به بینش‌های ارزشمندی در رابطه با فرصت‌های خاص در بازار دست یابید.

  • با شناسایی و اولویت‌بندی پلتفرم‌های رشد (Growth Platforms) که نمایش‌دهنده روندهای بسیار محبوب (Mega Trends)، فضاهای در حال پیدایش در بازار یا تحول‌های آینده با پتاسیل ایجاد فرصت‌های عظیم هستند به تولید ایده‌های نوآورانه بپردازید.

  • پورتفولیوی محصولات و خدمات را از مراحل و درگاه‌هایی عبور دهید تا بتوانید برای خدمات و محصولات جدید طرح مفهومی (Concept) ارائه دهید ،بهترین فرصت‌ها را  اولویت‌بندی کنید، تیم‌هایی برای پروژه تعیین کنید و پیشرفت را در طی فازهای خاص توسعه دنبال کنید.

  • با استفاده از نوآوری باز (Open Innovation) اهداف بیرونی نوآوری را شناسایی و اولویت بندی کرده، با آنها درگیر شوید و آنها را ارزیابی کنید.

  • ابزارهایی را برای موفقیت تیم‌های پروژه نوآوری فراهم سازید و برای آنها اهداف و شاخص‌های موفقیت شفافی را از طریق جدیدترین رویکردهای مبتنی بر روش‌های ناب نوآوری، چارچوب‌های نوآوری کسب‌و‌کار و پیاده سازی اصولی پروژه تعیین کنید.