برون‌سپاری فرایندهای کسب و کار (BPO)

راهکار بهاسان برای برون‌سپاری فرایند کسب‌و‌کار

تعریف بهاسان از برون‌سپاری فرایند کسب‌و‌کار (BPO)

بروی‌سپاری فرایند کسب‌و‌کار (BPO) روشی از کسب‌و‌کار است که در آن سازمان یک سازمان دیگر را به منظور اجرای صحیح یک وظیفه فرایندی کسب‌و‌کار خود استخدام می‌کند.

برون‌سپاری فرایند کسب‌و‌کار (BPO) ریشه در صنعت تولید و ساخت دارد که در آن تولیدکنندگان شرکت‌های دیگری را به منظور رسیدگی به فرایندهای خاصی همچون فرایندهای بخش خاصی از زنجیره تأمین، که خودشان در این فرایندها شایستگی‌های اصلی لازم برای ساخت محصولات نهایی را ندارند، استخدام می‌کنند.

صنعت برون‌سپاری معمولا بسته به موقعیت فروشنده (Vendor Location) به سه گروه تقسیم می‌شود و یک کسب‌و‌کار می‌تواند از طریق ترکیب این سه گروه به یک بهینه‌سازی جامع فرایند (Comprehensive Business Process Optimization) دست یابد:

برون‌سپاری برون مرزی (Offshore BPO) - فروشنده‌ها خارج از کشور شرکت پیمانکار قرار دارند.

برون‌سپاری درون مرزی (Onshore BPO) - فروشنده‌ها در همان کشور شرکت پیمانکار قرار دارند گرچه ممکن است در یک شهر دیگر باشند.

برون‌سپاری در نزدیک مرز (Nearshore BPO) - فروشنده‌ها در کشورهای همسایه شرکت پیمانکار قرار دارند.

مزایای راهکار بهاسان برای برون‌سپاری فرایند (BPO)

  • کاهش هزینه‌ها: اجرای فرایندهای کسب‌و‌کار با هزینه کمتر توسط شرکت فراهم‌کننده برون‌سپاری
  • انعطاف‌پذیری: ایجاد انعطاف در نحوه انجام فرایند برون‌سپاری شده و واکنش بهتر به پویایی‌های بازار. 
  • دستیابی به مزیت‌های رقابتی: به سازمان اجازه می‌دهد تا منابع خود را بیشتر بر روی عملیاتی متمرکز کند که آن را در بازار متمایز می‌سازد.
  • کیفیت و عملکرد بهتر: به سازمان فراهم‌کننده برون‌سپاری اجازه می‌دهد تا فرایندها را در بالاترین سطح و با دقت، کارایی و سرعت بیشتری انجام دهد زیرا که کسب‌و‌کار اصلی این سازمان انجام دادن همان فعالیت‌های خاص است.
  • دسترسی سریع به نوآوری‌ها در فرایند: فراهم‌کنندگان BPO موقعیت بهتری برای آگاهی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه تخصصی‌اشان دارند و احتمال سرمایه‌گذاری آنها در توسعه‌های جدید فرایند بیشتر است و خود سازمان نیز از مزایای حاصل بهره خواهد برد.
  • پوشش‌دهی گسترده: فراهم‌کنندگان برون‌سپاری می‌توانند زمان و محدوده جغرافیایی یک سازمان را  با کارامدتر و دقیق‌تر انجام دادن عملیات به صورت مقرون به صرفه افزایش دهند.
  • کارایی و سرعت بیشتر: سازمانهایی که فرایندهایشان را برون‌سپاری می‌کنند اجازه می‌دهند که متخصصان به این وظایف رسیدگی کنند و در نتیجه این امر موجب صرفه‌جویی در زمان، دقت بهتر و افزایش ظرفیت آنها می‌شود.

کاربردهای راهکار بهاسان برای برون‌سپاری فرایند کسب‌و‌کار (BPO)

سازمانها برون‌سپاری فرایند کسب‌و‌کار را در دو زمینه اصلی بکار می‌برند: وظایف دفتر پشتیبانی (Back-office Functions) و وظایف دفتر جلویی (Front-office Functions).

 وظایف دفتر پشتیبانی، که با نام وظایف داخلی کسب‌و‌کار نیز شناخته می‌شوند، شامل: خدمات فناوری اطلاعات، پشتیبانی از راه دور، حسابداری، پردازش داده‌ها، مدیریت منابع انسانی، کنترل کیفیت و پردازش پرداخت هستند. وظایف دفتر جلویی شامل خدمات ارتباط با مشتریان، بازاریابی و فروش است. امروزه گستره وظایفی که می‌توانند برون‌سپاری شوند به خدمات دیجیتالی همچون بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و وظایف مرتبط با پشتیبانی از مشتریان مثل عملیات مراکز تماس نیز رسیده است.

اگرچه سازمان‌ها معمولا وظایف غیر اصلی خود را برون‌سپاری می‌کنند اما هنوز هم به برون‌سپاری وظایف حیاتی خود مثل خدمات مشتریان، خدمات مالی و عملیات فناوری اطلاعات نیز نیاز دارند. سازمان‌ها وظایف استراتژیک خود را نیز برون‌سپاری می‌کنند همانند داده‌کاوی (Data Mining) و تحلیل داده‌ها (Data Analytics) که هر دو از عناصر بسیار مهم تحول دیجیتال و ایجاد مزیت رقابتی در یک اقتصاد دیجیتال هستند.