راهکار جامع مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)

 

مدیریت فرایند کسب و کار

تعریف بهاسان از مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)

مدیریت فرایند کسب‌و‌کار (BPM) نحوه خلق، ویرایش و تحلیل فرایندهای قابل پیش‌بینیِ کسب‌و‌کار کار اصلی یک شرکت است.

هر بخش شرکت مسئول دریافت یک قسمت از مطالب خام یا داده‌ها و تبدیل آن به یک چیز دیگر است. ممکن است هر بخش شرکت به ۱۲ فرایند اصلی (Core Process) یا حتی بیشتر رسیدگی کند.

شرکت با استفاده از مدیریت فرایند کسب‌وکار می‌تواند یک قدم عقب‌تر رفته و به صورت کلی یا مجزا تمام این فرایندها را مشاهده کند. مدیریت فرایند کسب‌و‌کار متمرکز بر فرایندهای تکراری و پیوسته‌ای است که از یک الگوی قابل پیش‌بینی یا از یک مدیریت فرایند پیروی می‌کنند.

اهمیت مدیریت فرایند کسب‌و‌کار در چیست؟

اهمیت مدیریت فرایند کسب‌و‌کار در این است که فرایندهای ضعیف، سازماندهی نشده و غیر-‌سیستمیک می‌توانند ویران‌کننده باشند. در سطح انفرادی، افراد فقط قادر به دیدن بخشی از فرایند هستند و تعداد کمی از آنها قادر به مشاهده تأثیر یک فرایند، نقطه شروع و پایان آن، داده‌های مورد نیاز و گلوگاه‌های بالقوه‌ در ناکارامدی فرایند خواهند بود. فرایندهای مدیریت نشده و آشوبناک به کسب‌و‌کار آسیب می‌زنند و منجر به هدر رفتن زمان، خطاهای بیشتر، سرزنش‌های بیشتر، کمبود داده‌ها و درماندگی کارمندان می‌شوند.

سازمان‌ها با بکارگیری مدیریت فرایند کسب‌و‌کار قادر به بهبود فرایندهایشان و اجرای بهینه‌ی تمام ابعاد عملیاتی خواهند شد.

مراحل مدیریت فرایند کسب‌و‌کار عبارتند از:

 •  طراحی (Design): شکستن فرایندها به وظایف متعدد. اکثر فرایندها شامل یک شکل برای جمع‌آوری داده‌ها و یک جریان کار (Workflow) برای پردازش آن می‌شوند. در این مرحله این شکل ساخته شده و افراد مسئول هر وظیفه در جریان کار تعیین می‌گردند.
 • مدلسازی (Modeling): مدلسازی فرایند با استفاده از نرم‌افزار BPM. فرایند را با استفاده از یک زمینه‌ی بصری (Visual Layout) نمایش می‌دهد و به اصلاح جزئیاتی همچون زمان سررسید کار و شرایط تحویل آن به منظور ارائه یک توالی شفاف از رویدادها و جریان داده‌ها در طول فرایند می‌پردازد.
 • اجرا (Execute): اجرای یک فرایند یا برقراری یک سیستم برای آن. فرایند را ابتدا با آزمایش زنده در یک گروه کوچک اجرا می‌کند و سپس آن را در دسترس تمام کاربران قرار می‌دهد و دسترسی به اطلاعات حساس را محدود می‌کند.
 • پایش (Monitoring): پایش و تحلیل سیستم. اجرای فرایند را در طول جریان کار پایش کرده و از شاخص‌های مناسب برای شناسایی پیشرفت کار، سنجش کارایی و موقعیت‌یابی گلوگاه‌ها (Bottlenecks) استفاده می‌کند.
 • بهینه‌سازی (Optimize): ایجاد تغییرات در فرایند به منظور بهبود آن. در زمان تحلیل، تغییرات مورد نیاز فرم یا جریان کار را به منظور کارامدتر کردن آن شناسایی می‌کند.

مزایای راهکار جامع بهاسان برای مدیریت فرایند کسب‌و‌کار (BPM)

 • کنترل فرایندهای آشوبناک و دست‌و‌پا گیر
 • خلق، نگاشت، تحلیل و بهبود فرایندهای کسب‌و‌کار
 • اجرای کارامدتر عملیات روزانه و بهره‌وری بیشتر
 • کاهش هزینه‌های عملیاتی
 • چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر
 • کاهش ریسک خطاهای انسانی
 • تحقق اهداف بزرگتر سازمان
 • حرکت به سوی تحول دیجیتال
 • بهبود و بهینه‌سازی عملیاتِ درهمتنیده
 • ردیابی دقیق تک تک موارد در هنگام جابجایی‌اشان در یک جریان کار
 • تمرکز بیشتر بر روی نیازهای مشتریان
 • رضایتمندی بیشتر کارمندان
 • افزایش مسئولیت پذیری افراد
 • نتایج قابل سنجش

کاربرد راهکار جامع بهاسان برای مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)

 • استخدام و آموزش به کارمندان جدید
 • گزارش‌دهی مخارج سازمان
 • مدیریت حساب‌ها
 • مدیریت فهرست اقلام
 • مدیریت محتوا
 • مدیریت مراقبت‌های بهداشتی
 • مدیریت شکایات
 • مدیریت درخواست‌ها و سفارش سرویس توسط مشتریان
 • مدیریت و توسعه پروژه