فرآیند کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS)

 

فرآیند به عنوان سرویس bpaas

 

تعریف بهاسان از راهکار فرآیندهای کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS)

فرآیندهای کسب‌و‌کار مراحلی هستند که اجرا می‌شوند و یا فعالیت‌هایی هستند که انجام می‌شوند تا بتوانند خدمات و یا محصولات را به مشتریان و یا ذینفعان کسب‌و‌کار خود ارائه دهند.

موسسه ملی فناوری واستاندار(NIST) د یک دسته‌بندی مرسوم از سرویس‌های ابر (Cloud Services) را توسعه داده است که شامل سه لایه است :

زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS)

پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS)

نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS)

فرآیندهای کسب‌و‌کار به عنوان سرویس  (BPaaS)به ارائه منطق و جریان کنترل فرآیندهای کسب‌و‌کار که کاربران اجرا می‌کنند معنی می‌شود.

از دیدگاه بهاسان منظور از فرآیند کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS) هر گونه از فرآیندهای کسب‌و‌کار افقی و یا عمودی است که در بستر ابر (Cloud) برای سازمان قابل ارائه می‌باشند. راهکار فرآیند کسب‌وکار به عنوان سرویس شرکت بهاسان یک سرویس استانداردسازی‌شده برای استفاده توسط بسیاری از کسب و‌کارها است.

 

مزایای راهکار بهاسان برای فرآیند کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS)

فرآیندهای کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS) منطبق با معماری سرویس‌گرا است. از این رو امکان یکپارچه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط با کسب‌و‌کار شما را میسر می‌سازد.

محیط توسعه‌ی فرآیندهای کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS) این امکان را به وجود می‌آورد که به راحتی تغییرات درخواستی و یا نیازمندی‌های آینده شما با کمترین زمان و هزینه قابل توسعه باشند.

محیط توسعه‌ی فرآیندهای کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS) قابلیت یکپارچه شدن با وب‌سایت کسب‌و‌کار شما را فراهم می‌کند. از این رو این امکان را برای شما به وجود می‌آورد که فرآیندهای انتها به انتها (End to End Process) را اجرایی نمایید.

فرآیندهای کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS) امکان پرداخت الکترونیک را برای ذینفعان کسب‌و‌کار شما فراهم می‌کند.

فرآیندهای کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS) امکان همکاری و تعامل بیشتر پرسنل داخلی و ذینفعان بیرونی کسب‌و‌کار شما را فراهم می‌کند.

 

کاربردها راهکار بهاسان برای فرآیند کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS)

فرآیند کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS) یک نمونه از برون‌سپاری فرآیندهای کسب‌وکار است که از مدل سرویس‌های رایانش ابری استفاده می‌کند.

معمولا کاربرد اصلی برون‌سپاری سنتی فرآیندهای کسب‌و‌کار کاهش هزینه‌های نیروی انسانی بود، در حالی که فرآیندهای کسب‌و‌کار به عنوان سرویس از طریق افزایش خودکارسازی، هزینه عملیاتی نیروی انسانی سازمان را کاهش می‌دهد در نتیجه این امر موجب کاهش هزینه‌های فرآیند نیز می‌شود. فرآیندهای کسب‌و‌کار به عنوان سرویس (BPaaS) رویکرد فرآیندگرایی در کسب‌و‌کار را با فناوری‌های مبتنی بر ابر ترکیب کرده است تا بتواند روشی متمایز در تعامل با مشتریان خلق کند.