راهکار جامع مدیریت اطلاعات کسب‌و‌کار (BIM)

 

راهکار جامع مدیریت اطلاعات کسب و کار (BIM)

 

تعریف بهاسان از مدیریت اطلاعات کسب‌و‌کار (Business Information Management)

راهکار جامع مدیریت اطلاعات کسب‌و‌کار (BIM) به دنبال این است که اطلاعات را به طور بهینه در درون سازمانها فراهم تا بتواند ارزش کسب‌و‌کار را بیشینه سازد. کلید موفقیت سازمان‌ها در بهبود دادن و شتاب بخشیدن به متحول کردن فعالیت‌ها، شایستگی‌ها، فرایندها و مدل‌های کسب‌و‌کارشان برخورداری از اطلاعات اقدام‌پذیر است (Actionable Information). با استفاده از این راهکار جامع که برای تمام اطلاعات و جریان‌های فرایند در درون سازمان قابل استفاده است می‌توان اطلاعات ساختاریافته (Structured Information) و ساختار نیافته (Unstructured Information) را به دقت مدیریت کرد و آنها را به طور پویا در بافت (Context) عمل یا فرآیند مشتریان ارائه داد.

 

به منظور تعریف یک استراتژی اطلاعات می‌توان بر ۵ راهکار مدیریت اطلاعات تمرکز کرد:

 • ضبط هوشمند اطلاعات (Smart Capture of Information): جریان‌های ورودی اطلاعات را بهینه می‌سازد و به فرآیندهای کسب‌و‌کار شتاب می‌بخشد، خطاها و هزینه‌ها را کم می‌کند و رضایت کارکنان و مشتریان را افزایش می‌دهد.

 • مدیریت محتوا (Content Management): دسترس‌پذیری و مدیریت اطلاعات و اسناد ساختار نیافته را متمرکز می‌سازد و یک کنترل ساختاریافته و شفاف بر روی اطلاعات ثبت شده را از زمان خلق تا حذف آنها فراهم می‌سازد.

 • مدیریت موردی (Case Management): فرآیندها را رقومی‌سازی (digitize) و بهینه‌سازی کنید تا به بهره‌وری بیشتر، افزایش رضایت مشتری، تصمیم‌گیری سریع‌تر و مدیریت بهتر موارد پیچیده دست یابید.

 • همکاری (Collaboration): با شرکای بیرونی از طریق تبادل فایل‌ها، نوشتن مشترک فرآیندها و کار بر روی آنها در محیط امنی که از طریق فناوری پشتیبانی می‌شود همکاری نمایید.

 • هوش مصنوعی (Artificial Intelligence): سریع‌تر از همیشه داده‌ها را درک و تحلیل کنید. محتوا را به روندها، الگوها و تصمیمات تبدیل کنید.

 

مزایای راهکار بهاسان برای مدیریت اطلاعات کسب‌و‌کار (BIM)

 • شناسایی بخش‌های ناکارامد کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌ها

 • افزایش بهره‌وری کسب‌و‌کار و افزایش درآمد

 • کمک به تصمیم‌گیری بهتر و انجام اقدامات مناسب

 • شناخت بهتر نیازهای مشتری از طریق تحلیل داده‌ها

 

کاربرد راهکار بهاسان برای مدیریت اطلاعات کسب‌و‌کار (BIM)

 • شناسایی نیازهای اطلاعاتی

 • کسب و خلق اطلاعات

 • تحلیل و تفسیر اطلاعات

 • سازماندهی و ذخیره‌سازی اطلاعات

 • دستیابی به اطلاعات و انتشار اطلاعات

 • بکارگیری اطلاعات