داشبورد گزارش ای که در سامانه Helpdesk نیاز داریم

داشبورد گزارش ای که در سامانه HelpDesk  نیاز داریم

داشبورد گزارش های آماری و تحلیلی سامانه Helpdesk قابلیت هایی به شرح زیر دارد:

جستجو

• مشاهده تمامی تیکت های ارسالی و دریافتی کاربر در بخش مدیریت تیکت ها

• امکان جستجوی های سریع و پیشرفته بر روی لیست تیکت ها

• امکان فیلترهای ساده و ترکیبی بر روی لیست تیكت ها (وضعیت / تاریخ / و...)

• امکان مرتب سازی براساس فیلدهای مختلف

گزارش گیری

• دسترسی به گزارش ساز و امکان ساخت انواع گزارش

• گزارش های نموداری (میله ای / دایره ای / خطی / ناحیه ای / عقربه ای و...)

• گزارشات متنی و جدولی

• گزارش تحلیلی

• گزارشات تجمیعی (Pivot)

داشبورد

• نمای 360 درجه به شاخص های تعریف شده

• ارزیابی وضعیت و بار کاری امور (تعداد و وضعیت درخواست ها / بار کاری موجود و حجم کاری هر یک از کارشناسان / و...)

• امکان فیلتر کردن قسمت های مختلف داشبورد

• امکان طراحی داشبورد

• امکان ایجاد داشبورد های اختصاصی (به عنوان مثال یک داشبورد اختصاصی جهت نمایش وضعیت درخواست های کارشناسان / یک داشبورد اختصاصی جهت نمایش وضعیت درخواست هر یک از مشتریان یا واحد های سازمان)

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.